Kempen Produk Muslim
Untuk menghantar promosi, anda perlu menyediakan maklumat berikut:

1. Nama Produk/Perkhidmatan yang mahu diiklankan.

2. Keterangan:
2.1. Keterangan Produk/Perkhidmatan.
2.2. Spesifikasi (jika berkaitan).
2.3. Harga (jika berkaitan).
2.4. Nama untuk dihubungi.
2.5. Akaun Media Sosial untuk dihubungi (facebook, instagram dll jika ada)
3. Gambar Promosi.

4. Nama Pengiklan.
5. No Fon Pengiklan.
6. Alamat Pengiklan.
7. Email Pengiklan.
Pihak kami akan memproses maklumat yang dihantar.
Maklumat yang diluluskan akan dipaparkan.
Pihak kami berhak menolak permohonan tanpa perlu memberi sebarang jawapan.
Jika maklumat anda tidak keluar selepas 3 hari, anggaplah permohonan itu tidak berjaya.
Anda boleh cuba menghantar permohonan baru.

Jika anda telah bersedia dengan maklumat di atas, klik pautan di bawah:

https://form.jotform.me/kempenprodukmuslim/hantar-promosi

http://bit.do/KempenProdukMuslim